ليبل گچي خرد شونده

چاپ

اين ليبل به رنگ سفيد مات ميباشد و چسبندگي بالايي دارد.

ليبل گچي خرد شونده در سايز كوچك 5*10 ميليمتر

مقاومت فيزيكي بسيار كمي داشته و بعد از چسباندن بسيار

شكننده ميشود.

يك نمونه ليبل خرد شونده استفاده شده بر روي باطري موبايل

در صورت جداسازي آن از سطح كار بصورت تكه هاي كوچك

ميشكند و خرد ميشود.

نمايش عكس العمل ليبل گچي خرد شونده در مقابل جدا  شدن

 

نمايش نحوه خرد شدن ليبل در هنگام جداسازي

 

كاربرد ليبل گچي خردشونده:

از اين ليبل به دليل حساسيت امنيتي بالا بر روي قطعات

كوچك و حساس كه نبايد مورد دستكاري قرار بگيرند

استفاده ميشود.در زير به بخشي از آنها اشاره ميكنيم:

 

پلمپ پيچ هاي موبايل

پلمپ پيچ هاي قطعات كامپيوتر و الكترونيكي

ليبل گارانتي قطعات ريز و كوچك

ليبل گارانتي رم موبايل

برچسب ضمانت قطعات الكترونيكي حساس

ليبل گارانتي باطري موبايل

ليبل پلمپ كمكي نامه هاي خيلي محرمانه

و ...

برچسب ها:     ليبل      برچسب      پلمپ      موبايل      باطري      رم موبايل      رم      پلمپ پيچ      خرد شونده      گچي      خردشونده حساس      lable      seal      distructable
آخرین مقالات